Fallskydd
Arbetsgivaren ska skydda arbetstagaren mot skada vid risk för fall. Detta gäller oavsett höjd!
Rätt utrustning och utbildning är ett måste för att kunna arbeta säkert i riskfyllda miljöer.

Det finns olika typer av fallskydd, kollektiva fallskydd, exempelvis skyddsräcken, tekniska lösningar, ex arbetsplattformar, liftar. Det sista alternativet är det personliga fallskyddet, detta kan dock behövas i samband med arbete i liftar eller vid skyddsräcken om delar av räcket exempelvis måste demonteras för att lyfta in material. Personligt fallskydd kan kan även användas aktivt som ett hjälpmedel för att kunna utföra arbeten utan att hålla sig i och inte bara som ett passivt skydd.

Det är viktigt att använda rätt typ av fallskydd för olika arbete.
Vi kan hjälpa er med:
⚪ Risk och behovsanalyser
⚪ Fallskyddsutrustning
⚪ Fallskyddsutbildning
⚪ Fallskyddslösningar, ex fasta system, tillträden m.m.
⚪ Räddningsplaner
⚪ Årlig kontroll av utrustning och fasta system

Urval av AFS:er som handlar om fallskydd:
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1996:07 Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 2000:06 Mast- och stolparbete
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2013:4 Ställningar
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
Petzl
Kong
Rothoblaas
Harken
3M
Skylotec
MARK Save a Life
Fallsafe
Mascot
Miller
EZYid
AtHeight
Worksafe
Ferno
Kask
Teufelberger
Genesi Be Safe
MSA
Xtirpa
Guardio
ADRESS
Norra Stånggatan 36,
58273 Linköping
KONTAKT
013-13 44 44
info@safeaccess.se